WAT IS YOGA?

Er is een plek in ons waarbij je thuis komt bij jezelf in het hier en nu. Waarbij je niet wordt gestoord door een wirwar van gevoelens, overtuigingen en gedachten die je afleiden van wat er is.  Ze zijn er wel maar ze zeggen niks over wie je bent. De weg er naar toe is een yoga-weg.

De basis van de yoga die ik geef is de hatha-yoga. Deze vorm van yoga is hier in het westen het meest bekend. Deze gebruikt het lichaam en de adem als prachtig instrument om de weg naar éénheid te bevorderen. De hatha-yoga  kenmerkt zich door de bewustwording en het leren beheersen van de drie-éénheid: lichaam, adem en geest.

Waarschijnlijk herken je dit wel eens bij jezelf. Wanneer het in je hoofd onrustig is, hoopt de spanning zich op in je lichaam en zet de adem zich vast.

Tijdens de yoga is het alleen maar belangrijk hoe het voor jou werkt. Wat heb jij nodig om in elke houding te kunnen ontspannen. Daarbij is het volstrekt onbelangrijk hoe hoog of hoe ver je in een beweging komt. Je gaat immers uit van je eigen mogelijkheden. Je hoeft dus echt niet lenig te zijn om yoga te beoefenen of een prestatie neer te zetten.

Als vanzelf ontstaat er meer bewustwording en verdieping. In het dagelijkse leven herken je eerder de signalen die je worden aangereikt en hoe daar mee om te gaan.  Stel je zelf eens vaker de vraag; ‘Wat heb ik op dit moment nodig om in deze situatie te kunnen ontspannen?’ De ene keer is dat iets heel simpels en praktisch, zoals het nemen van een pauze van vijf minuten. Maar je kan ook signalen ontvangen die in steeds dezelfde situatie keer op keer weer terug komen. Hoe harder je dan de signalen onderdrukt, hoe harder ze terugkomen. Je kunt niets voor eeuwig vasthouden maar ook niet signalen blijven onderdrukken. Durf je dan een oude overtuiging los te laten of een keuze te maken voor jezelf?

Steeds meer neem je daarin je verantwoordelijkheid. Alleen jij zelf kent het antwoord en bepaalt het tempo. En soms lijkt dat egoistisch. En toch weet je dat het klopt. Je draagt zorg voor jezelf. En daarmee groeit het innerlijk vertrouwen. Dat is de weg naar het volledig thuis komen bij jezelf.

Een ontdekkingsreis waarbij de antwoorden bij jezelf liggen!

 

LESOPBOUW

In de les bied ik met rust opgebouwde yogahoudingen aan. Alle bewegingsmogelijkheden komen, met begeleiding van de adem,  in iedere les aan bod. Vanuit een dynamische beweging gaan we naar een eindhouding waarin we blijven, soms kort en soms lang. De les wordt afgewisseld met meditaties, visualisaties en mantra’s.  Door de les heen zijn er een paar observatiemomenten. Daarbij leer je het verschil te ervaren tussen spanning en ontspanning. Want hoe weet je wanneer je ontspant, terwijl je de signalen niet herkent van spanning? Ter afsluiting een liggende eindontspanning om de hele les te integreren.

Doordat je alle bewegingsmogelijkheden onderzoekt en je bewust wordt van de adem, kan het beoefenen van de hatha-yoga bijdragen aan je algehele gezondheid.

 

STUKJE GESCHIEDENIS VAN YOGA

Het doel van yoga wordt beschreven in de eeuwenoude sutra’s van Patanjali. Hij heeft alle tot dan toe overgeleverde wijsheden over yoga verzameld en gebundeld in 295 spreuken, sutra’s genaamd. Deze werden geschreven in een taal die niet meer bestaat, het sanskriet. De sutra’s beschrijven het doel van yoga, de wegen er naar toe en de beschrijving van éénheid.

De eerste sutra’s  luiden als volgt:

“Het doel van yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken, dan is het ziende thuis in zichzelf, anders vereenzelvigt het zich met de wervelingen”

Er is een plek in ons waarbij je thuis komt bij jezelf in het hier en nu. Waarbij je niet wordt gestoord door een maalstroom van gevoelens, overtuigingen en gedachten die je afleiden van wat er is.  Ze zijn er wel maar ze zeggen niks over wie je bent.

Het woord yoga betekent verbinden. Het is een oefenmethode om de ‘wervelingen’ tot rust te brengen en de verbinding te versterken met wie je ten diepste bent.

Alle wegen die leiden naar éénheid, is een yogaweg.