Privacy policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yoga bij Mirjonne kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yoga bij Mirjonne , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yoga bij Mirjonne  verstrekt. Yoga bij Mirjonne  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Yoga bij Mirjonne  verwerkt zijn:

– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam

Persoonsgegevens die wij verwerken

YOGA bij Mirjonne verwerkt persoonsgegevens die u (de deelnemer) zelf aan
ons heeft verstrekt, omdat u zich heeft aangemeld, gebruik maakt van onze
diensten (deelname), of omdat u deze heeft verstrekt bij het invullen van een
contactformulier of intake formulier.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor herstel-yoga
vragen we u middels een intake formulier extra gegevens aan te leveren. Het
doel van deze gegevens is om een beter beeld te krijgen van uw gezondheidssituatie
en om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met uw klachten tijdens de
diensten (bijvoorbeeld contra-indicaties voor bepaalde yogaoefeningen, of juist
oefeningen die gezien uw klachten juist zeer geschikt zijn). Dit zijn
persoonsgegevens die door hun aard gevoelig zijn (bijvoorbeeld medische
informatie) en extra bescherming vereisen vanuit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Dit zijn gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, dus
u bepaalt welke gegevens u aanlevert. Als u de gegevens niet verstrekt heeft
dit geen nadelige gevolgen.

Verwerken en bewaren van
bijzondere persoonsgegevens en dossier

Bijzondere
persoonsgegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de
diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna
vernietigd.

Uw gegevens
worden bewaard in een dossier. Het dossier bevat behalve de
contactgegevens en de door u aangeleverde gegevens ook aantekeningen over de
progressie van uw gezondheidstoestand tijdens deelname aan herstel-yoga. Ook
worden in uw dossier gegevens opgenomen die wij hebben verkregen van de
zorgverlener die u heeft doorverwezen en mogelijk gegevens, die wij na uw expliciete
toestemming, hebben opgevraagd bij andere zorgverleners.

Gebruik en delen van bijzonder
persoonsgegevens

De gegevens uit
uw dossier kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden en gedeeld met derden.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming of om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen:

·        
– Om andere zorgverleners te
informeren, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.

·        
– Om uw artsen en behandelaars te
informeren over uw progressie in de vorm van een behandelverslag.

·        
– Voor het gebruik door een bevoegde
waarnemer.

·        
Vertrouwelijkheid
bijzondere persoonsgegevens

De
vertrouwelijkheid van deze gegevens zijn belangrijk. Wij zorgen ervoor dat
onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en bewaren de gegevens niet
langer dan nodig of wettelijk verplicht. Alle persoonlijke gegevens worden op
een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden
de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. U heeft ten alle
tijden recht om uw dossier in te zien, mee te nemen (data-portabiliteit), of te
laten verwijderen.

Verwerken en bewaren van niet bijzondere
persoonsgegevens

YOGA bij Mirjonne
verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van
betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als u hiervoor bent aangemeld),
u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend
te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht. Mails aan meerdere
personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer
dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 1 jaar na afronding van de diensten
(deelname stopt).

Delen met anderen

YOGA bij Mirjonne
verstrekt uw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft
natuurlijk altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te
verwijderen. Hiervoor neemt u contact met ons
op.

Beveiliging van uw gegevens

YOGA bij Mirjonne
zorgt ervoor dat uw gegevens goed beschermd worden en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik
neemt u contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er
wijzigingen zijn in hoe wij met gegevens omgaan, zullen wij de
privacyverklaring aanpassen.

Over YOGA bij Mirjonne

YOGA bij Mirjonne is een bedrijf  waar op meerdere locaties in omgeving Venlo yoga, zwangerschapsyoga, herstel-yoga en gerelateerde diensten worden aangeboden. YOGA bij Mirjonne is rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Mirjonne Colbers, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 onder nummer 61356727 . Locaties in Venlo, Maasbree, Hout-Blerick en Velden.
L
ocatie Herstel-yoga: van Millenstraat 2, 5913 VL  Venlo

Contactgegevens

Mirjonne Colbers– eigenaar en contactpersoon.
YOGA bij Mirjonne, 
Postadres: Kleibergstraat 38, 5932 ST Tegelen .
M: 06-24905537; E: yogabijmirjonne@gmail.com  ; W:
www.yogabijmirjonne.nl

AVG

Meer informatie
over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

 

Waarom Yoga bij Mirjonne gegevens nodig heeft

Yoga bij Mirjonne  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Yoga bij Mirjonne  kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

– Contactformulier

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoon gegevens gebruikt worden voor:

Factureren (indien van toepassing)
Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Hoe lang Yoga bij Mirjonne gegevens bewaart

Yoga bij Mirjonne  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden

– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Delen met anderen

Yoga bij Mirjonne  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

– Boekhouding
– Steekproef toeristenbelasting

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Yoga bij Mirjonne ​​​​​​​ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Yoga bij Mirjonne gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Yoga bij Mirjonne maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Yoga bij Mirjonne  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Yoga bij Mirjonne te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Yoga bij Mirjonne heeft hier geen invloed op.

Yoga bij Mirjonne heeft Google geen toestemming gegeven om via Yoga bij Mirjonne verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yogabijmirjonne@gmail.comYoga bij Mirjonne​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Yoga bij Mirjonne ​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Yoga bij Mirjonne  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yoga bij Mirjonne  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yoga bij Mirjonne  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yoga bij Mirjonne op via Yoga bij Mirjonne yogabijmirjonne@gmail.com. Deze website is een website van Yoga bij Mirjonne.

Yoga bij Mirjonne is als volgt te bereiken:

Postadres:  Kleibergstraat 38, 5932 ST Tegelen
Vestigingsadres:  Kleibergstraat 38, 5932 ST Tegelen

E-mailadres: yogabijmirjonne@gmail.com
Telefoonnummer:  06 – 2490 5537

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yoga bij Mirjonne kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yoga bij Mirjonne , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yoga bij Mirjonne  verstrekt. Yoga bij Mirjonne  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Yoga bij Mirjonne  verwerkt zijn:

– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam

Waarom Yoga bij Mirjonne gegevens nodig heeft

Yoga bij Mirjonne  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Yoga bij Mirjonne  kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

– Contactformulier

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoon gegevens gebruikt worden voor:

Factureren (indien van toepassing)
Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Hoe lang Yoga bij Mirjonne gegevens bewaart

Yoga bij Mirjonne  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden

– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Delen met anderen

Yoga bij Mirjonne  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

– Boekhouding
– Steekproef toeristenbelasting

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Yoga bij Mirjonne ​​​​​​​ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Yoga bij Mirjonne gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Yoga bij Mirjonne maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Yoga bij Mirjonne  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Yoga bij Mirjonne te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Yoga bij Mirjonne heeft hier geen invloed op.

Yoga bij Mirjonne heeft Google geen toestemming gegeven om via Yoga bij Mirjonne verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yogabijmirjonne@gmail.comYoga bij Mirjonne​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Yoga bij Mirjonne ​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Yoga bij Mirjonne  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yoga bij Mirjonne  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yoga bij Mirjonne  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yoga bij Mirjonne op via Yoga bij Mirjonne yogabijmirjonne@gmail.com. Deze website is een website van Yoga bij Mirjonne.

Yoga bij Mirjonne is als volgt te bereiken:

Postadres:  Kleibergstraat 38, 5932 ST Tegelen
Vestigingsadres:  Kleibergstraat 38, 5932 ST Tegelen

E-mailadres: yogabijmirjonne@gmail.com
Telefoonnummer:  06 – 2490 5537